Procedura gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w małym obiekcie hotelowym:

Ochrona danych osobowych Gości/Klientów korzystających z usług obiektu agroPOKOJE Paulos, Ścięgny 177.

Upoważnionym Administratorem danych osobowych w w/w obiekcie jest Iwona Paul-Stasiewicz – Właściciel Firmy:OMEGA Firma Handlowo Usługowa, Iwona Paul-Stasiewicz, Ścięgny 177, 58-540 Karpacz.

Właściciel obiektu w dniu przyjazdu Gościa dokonuje czynności meldunkowych wypełniając Kartę Meldunkową między innymi następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. dowodu tożsamości, nr rej. pojazdu, telefon kontaktowy, ewentualnie PESEL przy braku adresu w dowodzie osobistym.

Po dokonaniu czynności meldunkowych /przyjęcia zamówienia, Gość/Klient płaci za pobyt/usługę zgodnie z zamówionymi świadczeniami, co zostaje potwierdzone wystawieniem paragonu fiskalnego lub na życzenie Gościa /Klienta fakturą VAT.

Jeśli Gość Obiektu zgłosi chęć do bycia zapomnianym, co oznacza, że jeśli Gość złoży wniosek (nawet ustny) o realizację tego prawa, Administrator usuwa wszelkie informacje dotyczące Gościa, zarówno z wersjach papierowych jak i elektronicznych, w dniu zakończenia usługi hotelowej.

Karta meldunkowa zawierająca Dane Osobowe przechowywana jest na czas zawarcia umowy (czas pobytu w obiekcie) zabezpieczona w pomieszczeniu zamkniętym, do którego dostęp posiada tylko Administrator RODO.

Po zakończeniu pobytu (umowy wykonania usługi) w ciągu 48 godzin Karta Meldunkowa zostaje skutecznie zniszczona w niszczarce.

Dane osobowe Gości/Klientów korzystających z usług obiektu agroPOKOJE Paulos w żaden sposób nie są wykorzystywane, przetwarzane lub udostępniane osobom trzecim np. w celach marketingowych.

Zamówienia pobytów, korespondencja mailowa, potwierdzenia zamówień jak i wystawione faktury przechowywane są w komputerze, należącym do Administratora danych, zabezpieczonego hasłem, zgodnie z "Procedurą gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w małym obiekcie hotelowym na nośnikach elektronicznych"

Procedura gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w małym obiekcie hotelowym na nośnikach elektronicznych.

Dane Gości/Klientów zawarte w wystawionych fakturach za wykonane usługi, jak i dane kontrahentów - dostawców, przekazywane są w wersji papierowej, do biura księgowego,z którym podpisane zostały stosowne umowy i oświadczenia.

W wersji elektronicznej dane te przechowywane są w komputerze, należącym do Administratora danych zabezpieczonego hasłem - zgodnie z "Procedurą gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w małym obiekcie hotelowym na nośnikach elektronicznych"

Komputer w czasie pracy obiektu znajduje się w zamykanym pomieszczeniu biurowym..

Dodatkowo korespondencja mailowa może znajdować się na urządzeniu przenośnym - smartfonie - należącym do Administratora danych, zabezpieczonego hasłem.

Dodatkowy dostęp do danych księgowych obiektu. Dane Gości/Klientów zawarte w wystawionych fakturach za wykonane usługi, jak i dane kontrahentów - dostawców, przekazywane są w wersji papierowej, do biura rachunkowego, prowadzącego sprawy księgowe dla Firmy „OMEGA Firma Handlowo Usługowa Iwona Paul-Stasiewicz”, z którym podpisane zostały stosowne oświadczenia i umowy.

Dane osobowe gości firmy „OMEGA Firma Handlowo Usługowa Iwona Paul-Stasiewicz” - agroPOKOJE Paulos, w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim do wykorzystywania lub przetwarzania w celach marketingowych.